epe6hukwfpiic12ct4in4i1r.jpg

Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego

Wydano na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | From: Biblioteka SGSP