okladka Logistyka Kwiatkowski.jpg

Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

Wydano na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska | From: Biblioteka SGSP