Wstęp do kultury OKŁADKA www.jpg

Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa: pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych

Wydano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska | From: Biblioteka SGSP