Monografia DroneTech 170x240 okladka DRUK-page-001.jpg

Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych: Badania - Technologie - Bezpieczeństwo

Wydano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska | From: Biblioteka SGSP