EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego [praca doktorska] · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego [praca doktorska]

Dublin Core

Source

Publikacja dostępna pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/336

Title

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego [praca doktorska]

Creator

Adam Rogala-Lewicki

Contributor

praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UW dra hab.
Grzegorza Rydlewskiego

Date

2013

Publisher

Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych

Format

pdf
440 stron : wykresy, ilustracje, zrzuty ekranu

Language

pl

Abstract

Praca ma charakter interdyscyplinarnej analizy relacji na linii władza – informacja i ukazuje kanały przepływu informacji w przestrzeni publicznej. Główna hipoteza zamyka się w ocenie, iż istnieje dostatecznie dużo przesłanek uzasadniających supozycję o występowaniu zjawiska władztwa informacyjnego, którego podstawą jest potencjał tkwiący w informacji, po pierwsze – jako źródła wiedzy o zdarzeniach i procesach, po drugie – źródła ocen wizerunkowych; po trzecie – źródła nadawania znaczeń określonym faktom, po czwarte – podstawy kształtowania określonych zachowań politycznych. Wraz z nowymi uwarunkowaniami nastąpiło odejście od klasycznie rozumianych form zinstytucjonalizowanego rządzenia na rzecz wielozależnościowych struktur cywilizacyjnych. Zdigitalizowani obywatele mogą dysponować większą siłą wpływu na ostateczny scenariusz cywilizacyjny niż ośrodki władzy. Jednocześnie dokonało się przekształcenie dotychczasowej przestrzeni społecznej w elektroniczną przestrzeń sieciową, a w konsekwencji przejście od representative democracy do information democracy. Prawa sfery informacyjnej i technologicznej (opisywane przez informatykę, cybernetykę) zostały zintegrowane z prawami rządzącymi relacjami społecznymi. Relewantna okazuje się być siła natężenia zmian w następujących przestrzeniach: (a) w wolumenie ilości informacji, (b) w szybkości i częstotliwości dokonywania transferów, (c) w odległościach między sferą władzy a sferą obywatelską, (d) w wykorzystywaniu metod przekazu, (e) w zakresie przekształceń sygnału z analogowego na cyfrowy, (f) wynikających z powszechności sieci, (g) w gromadzeniu (metodami jawnymi i niejawnymi) informacji, (h) w udostępnianiu informacji, (i) na poziomie wymiany informacji, (j) na poziomie współzależności (multidependency), (k) w zakresie podejścia do zarządzania informacją, (l) prawnych, w tym ustawodawstwa gwarantującego dostęp do informacji publicznej, możliwości ponownego jej wykorzystania i transparentności (open state, open data, open government, re-use), (m) prawnych w zakresie metod pozyskiwania informacji kolidujących z normami demokratycznymi, (n) prawnych w zakresie informatyzowania usług publicznych (np. e-goverment, e-voting), (o) w zakresie wielkości środków finansowych przeznaczanych na infrastrukturę informacyjną, (p) w zakresie edukacji, w tym biegłości informacyjnej (information literacy), (r) w sferze partycypacji społecznej (social engagement), (s) w zakresie podejścia do siebie podmiotów relacji. Pierwszy rozdział jest poświęcony konceptualizacji problemów badawczych i zawiera przybliżenia definicyjne najważniejszych komponentów terminologicznych. Drugi rozdział stanowi przegląd wybranych ujęć badawczych relacji między informacją i władzą. Trzeci rozdział definiuje nowe uwarunkowania informacyjne widziane z perspektywy obywatela. Czwarty rozdział koncentruje uwagę na przepływach informacyjnych z perspektywy podmiotów władzy. Piąty rozdział ma charakter empirycznego wsparcia dla całej analizy. Szósty rozdział jest formą podsumowania wywodu i zawiera opis elementów relewantnych z punktu widzenia występowania oraz nasilania się efektu władztwa informacyjnego, którego zrozumienie wymaga uruchomienia abstrakcyjnego myślenia. Władztwo informacyjne nie ma jednego źródła pochodzenia, centralnego ośrodka, endogennego rdzenia. Jest hybrydą wszystkiego, współtworząc inteligentny, szybko uczący się i dostosowujący system (smart system). System metainformacyjny i eksploatujący wszystkie zasoby. System korelacyjny, ekspansywny, inkluzywny, chłonny, symultaniczny, wreszcie niewyczerpywalny.

Files

Citation

Adam Rogala-Lewicki, “Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego [praca doktorska],” Biblioteka SGSP, accessed December 13, 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/28.

Embed

Copy the code below into your web page