EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej

Dublin Core

Title

Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej

Creator

ZESPÓŁ AUTORSKI

Przewodniczący Zespołu:
Jarosław BRYSIEWICZ, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (do 31.10.2016 r.)
Dariusz GWIZDAŁA,
zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (od 1.11.2016 r.)

Zastępca przewodniczącego zespołu:
kmdr rez. prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI, Akademia Marynarki Wojennej

Sekretarz Zespołu:
Szymon HATŁAS, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut gen. Józefa Hallera

Zespół:
Agnieszka ADAMUSIŃSKA, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
kmdr ppor. rez. Cezary CIERZAN, Akademia Marynarki Wojennej
kmdr por. rez. Maciej JANIAK, Rada Budowy Okrętów
dr Sławomir KAMIŃSKI, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojenn

Date

2017

Publisher

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Format

pdf
82 strony : ilustracje, zdjęcia

Language

pl

Abstract

Prace nad Strategiczną Koncepcją Bezpieczeństwa Morskiego RP (SKBM RP) zostały podjęte przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Główną intencją niniejszej SKBM RP jest zainspirowanie możliwie szerokiej debaty i ukierunkowanie działań organów państwa w tym właśnie obszarze. W pracach uwzględniono zapisy zawarte w polskich dokumentach strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego (2014), Strategii bezpieczeństwa morskiego NATO (2011) oraz innych obowiązujących dokumentach, których stroną jest Polska. Wykorzystano także dorobek BBN w zakresie organizacji i metodyki opracowywania dokumentów koncepcyjnych.

Files

Citation

ZESPÓŁ AUTORSKI Przewodniczący Zespołu: Jarosław BRYSIEWICZ, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (do 31.10.2016 r.) Dariusz GWIZDAŁA, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (od 1.11.2016 r.) Zastępca przewodniczącego zespołu: kmdr rez. prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI, Akademia Marynarki Wojennej Sekretarz Zespołu: Szymon HATŁAS, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut gen. Józefa Hallera Zespół: Agnieszka ADAMUSIŃSKA, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kmdr ppor. rez. Cezary CIERZAN, Akademia Marynarki Wojennej kmdr por. rez. Maciej JANIAK, Rada Budowy Okrętów dr Sławomir KAMIŃSKI, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojenn, “Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej,” Biblioteka SGSP, accessed October 14, 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/31.

Embed

Copy the code below into your web page