EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku

Dublin Core

Source

Publikacja dostępna pod adresem: http://pth.net.pl/bazy-danych/kleski-elementarne

Title

Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku

Alternative Title

Natural disasters in the form of flood events and their derivatives in Silesia from the 14th to 20th century

Creator

pod redakcją Elżbiety Kościk i Beaty Konopskiej

Date

2016

Publisher

Polskie Towarzystwo Historyczne

Format

pdf
292 strony : tabele, ilustracje, zdjęcia

Rights

Copyright Polskie Towarzystwo Historyczne

Language

pl

Abstract

Na niniejsze opracowanie składają się cztery teksty. Pierwszy z nich autorstwa E. Kościk przedstawia dzieje polskich badań nad klęskami elementarnymi. W opracowaniu tym zostały omówione dotychczasowe osiągnięcia oraz korzyści, jakie z ich wykorzystania mogą pozyskać nie tylko historycy, ale także przedstawiciele innych nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych. M. Sobik i M. Kasprzak przedstawiają na potrzeby naszego opracowania teren i sieć rzeczną Śląska oraz cechy jego klimatu. Przechodzą następnie do omówienia i charakterystyki ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w ogóle i na badanym terenie. J. Badura i J. Burdukiewicz wskazują ślady dawnych powodzi na przykładzie wyników badań geologicznych i archeologicznych, prowadzonych w dolinie Odry między Chałupkami a Wrocławiem. Z kolei B. Konopska, A. Wrochna, J. Gąsiorowski i A. Mirończuk prezentują tę część proponowanej metody, która została opracowana przez kartografów. Tekst przedstawiający koncepcję i architekturę systemu zawiera także opis funkcjonalności aplikacji, którą Czytelnik może obejrzeć również na płycie, dołączonej do publikacji.
Całości opracowania dopełnia część aneksowa. Znalazły się w niej materiały dokumentujące cztery wytypowane kataklizmy powodziowe: na Kaczawie w 1608 roku, w dolinie Odry w 1736 roku, na Bobrze w 1897 roku i w Kotlinie Kłodzkiej. W tym ostatnim przypadku wzięto pod uwagę powódź z roku 1997 i o rok późniejszą (1998), równie niszczycielską jej replikę, na przykładzie Dusznik-Zdroju.

Files

Citation

pod redakcją Elżbiety Kościk i Beaty Konopskiej, “Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku,” Biblioteka SGSP, accessed November 20, 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/33.

Embed

Copy the code below into your web page