EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Ochrona radiologiczna. Encyklopedyczny słownik angielsko-polski [wydanie 7.] · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Ochrona radiologiczna. Encyklopedyczny słownik angielsko-polski [wydanie 7.]

Dublin Core

Source

Publikacja dostępna pod adresem: http://www.clor.waw.pl/stor.html

Title

Ochrona radiologiczna. Encyklopedyczny słownik angielsko-polski [wydanie 7.]

Alternative Title

Radiation protection glossary and english-polish dictionary

Creator

Tadeusz Musiałowicz

Date

2016

Publisher

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Format

pdf
170 stron

Language

pl, eng

Abstract

Przodującymi w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem były i są Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Zdecydowana większość terminów i określeń w omawianej dziedzinie ma swój rodowód w tych krajach. Chcąc przybliżyć słownictwo anglojęzyczne często nie mające odpowiedników w oficjalnych dokumentach krajowych, przede wszystkim osobom zawodowo zainteresowanym ochroną radiologiczną, autor podjął się opracowania angielsko-polskiego encyklopedycznego słownika terminów i definicji. Autor wyraża nadzieję, ze słownik ten okaże się także szczególnie pożyteczny w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i potrzebą dostosowania naszych przepisów do wymagań Unii.
Słownik obejmuje także wybrane hasła z dziedzin pokrewnych z ochroną radiologiczną (fizyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe, radiobiologia, zabezpieczenia materiałów jądrowych i transport materiałów promieniotwórczych).
Terminy i ich definicje wybrane zostały w pierwszej kolejności z dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, z norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, z przepisów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz standardów i zaleceń innych organizacji międzynarodowych (IEC1, ICRU2, ICRP3), a w następnej kolejności z innych dokumentów anglojęzycznych.
Praca wykracza nieco poza zakres słownika, ponieważ dla zwiększenia jej przydatności, w przypadkach występowania merytorycznej różnicy między definicjami tego samego terminu w dokumentach różnych organizacji międzynarodowych po przetłumaczeniu definicji przyjętej jako podstawowa podano także definicje od niej odbiegające. Po każdym haśle podany jest skrót nazwy dokumentu, z którego hasło i jego definicja zostały przytoczone. Objaśnienie skrótów nazw dokumentów podane jest na stronach 156-160. Alfabetyczny spis terminów angielskich podany jest na stronach 161-170. Odpowiedniki polskie zaczerpnięto zasadniczo z aktualnych (czasem także z wcześniejszych) przepisów polskich, ustawy Prawo Atomowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz z Polskich Norm. Układ słownika jest alfabetyczny według terminologii angielskiej. Poszczególne hasła są numerowane, tym samym numerem oznaczono odpowiedniki przytoczone z oficjalnych dokumentów krajowych. Jeżeli odpowiednik polski jest tłumaczeniem definicji przyjętej w dokumentach anglojęzycznych, dodatkowe tłumaczenie w słowniku zostało pominięte, za wyjątkiem przypadków gdy oficjalne tłumaczenie zawiera, zdaniem autora, nieścisłości. Określenie „brak definicji w dokumentach krajowych” oznacza, że spotyka się w nich jedynie hasło, które nie zostało zdefiniowane. „Brak odpowiednika” oznacza, że nawet samo hasło nie jest w dokumentach polskich spotykane. W miarę potrzeby do poszczególnych terminów i definicji podane zostały wyjaśnienia lub komentarze. Używane w tekście określenie „definicja w języku angielskim nieznana”, oznacza, że nie była ona dostępna autorowi słownika.

Files

Citation

Tadeusz Musiałowicz, “Ochrona radiologiczna. Encyklopedyczny słownik angielsko-polski [wydanie 7.],” Biblioteka SGSP, accessed November 20, 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/35.

Embed

Copy the code below into your web page