EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Dublin Core

Title

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Is Part Of

Journal of Modern Science, nr 2(29)/2016

Creator

Barbara Mróz

Date

2016

Publisher

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i. Alcide De Gasperi w Józefowie

Format

pdf
14 stron : ilustracje

Language

pl, eng

Abstract

Bezpieczeństwo narodowe jest ściśle związane z niezakłóconym funkcjonowaniem i rozwojem państwa oraz zamieszkującego je społeczeństwa. Podejmowanie wyzwań i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa jest zadaniem
systemu bezpieczeństwa narodowego. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom odbywa się między innymi oprzez działania realizowane w ramach systemu ochrony granicy państwowej, którego zadaniem jest zapewnienie nienaruszalności i bezpieczeństwa granic. Realizacja zadań w tym zakresie została powierzona organom i instytucjom mającym charakter wyspecjalizowanych jednostek, takich jak:
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne RP, a także Służba Celna oraz Urząd do spraw Cudzoziemców.
Kompleksowa ochrona granicy państwowej ma charakter wieloaspektowy i wymaga współdziałania zarówno z instytucjami współodpowiedzialnymi za ochronę granicy państwowej, jak i z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa narodowego.

Files

Citation

Barbara Mróz, “System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa,” Biblioteka SGSP, accessed June 17, 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/61.

Embed

Copy the code below into your web page