EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa · Biblioteka SGSP

Search

Suche mit folgendem Anfragetyp:Nur diese Datensatztypen durchsuchen:

Objekt
Datei
Sammlung

Erweiterte Suche (nur Objekte)

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Dublin Core

Titel

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Bestandteil von

Journal of Modern Science, nr 2(29)/2016

Ersteller

Barbara Mróz

Datum

2016

Herausgeber

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i. Alcide De Gasperi w Józefowie

Format

pdf
14 stron : ilustracje

Sprache

pl, eng

Inhaltsangabe

Bezpieczeństwo narodowe jest ściśle związane z niezakłóconym funkcjonowaniem i rozwojem państwa oraz zamieszkującego je społeczeństwa. Podejmowanie wyzwań i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa jest zadaniem
systemu bezpieczeństwa narodowego. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom odbywa się między innymi oprzez działania realizowane w ramach systemu ochrony granicy państwowej, którego zadaniem jest zapewnienie nienaruszalności i bezpieczeństwa granic. Realizacja zadań w tym zakresie została powierzona organom i instytucjom mającym charakter wyspecjalizowanych jednostek, takich jak:
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne RP, a także Służba Celna oraz Urząd do spraw Cudzoziemców.
Kompleksowa ochrona granicy państwowej ma charakter wieloaspektowy i wymaga współdziałania zarówno z instytucjami współodpowiedzialnymi za ochronę granicy państwowej, jak i z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa narodowego.

Dateien

Zitat

Barbara Mróz, “System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa,” Biblioteka SGSP, accessed 19. Januar 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/61.

Embed

Copy the code below into your web page