EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa · Biblioteka SGSP

Search

Traži koristeći ovu vrstu upita:Pretraži samo ove vrste zapisa:

Dokument
Datoteka
Zbirka

Složeno pretraživanje (samo dokumenti)

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Dublin Core

Naslov

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Dio Od

Journal of Modern Science, nr 2(29)/2016

Stvaratelj

Barbara Mróz

Datum

2016

Nakladnik

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i. Alcide De Gasperi w Józefowie

Format

pdf
14 stron : ilustracje

Jezik

pl, eng

Sažetak

Bezpieczeństwo narodowe jest ściśle związane z niezakłóconym funkcjonowaniem i rozwojem państwa oraz zamieszkującego je społeczeństwa. Podejmowanie wyzwań i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa jest zadaniem
systemu bezpieczeństwa narodowego. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom odbywa się między innymi oprzez działania realizowane w ramach systemu ochrony granicy państwowej, którego zadaniem jest zapewnienie nienaruszalności i bezpieczeństwa granic. Realizacja zadań w tym zakresie została powierzona organom i instytucjom mającym charakter wyspecjalizowanych jednostek, takich jak:
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne RP, a także Służba Celna oraz Urząd do spraw Cudzoziemców.
Kompleksowa ochrona granicy państwowej ma charakter wieloaspektowy i wymaga współdziałania zarówno z instytucjami współodpowiedzialnymi za ochronę granicy państwowej, jak i z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa narodowego.

Datoteke

Bibliografski navod

Barbara Mróz, “System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa,” Biblioteka SGSP, pristupljeno 19. siječnja 2019., http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/61.

Embed

Copy the code below into your web page