EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Unia Europejska. Geneza, funkcjonowanie, wyzwania. Monografia · Biblioteka SGSP

Search

Traži koristeći ovu vrstu upita:Pretraži samo ove vrste zapisa:

Dokument
Datoteka
Zbirka

Složeno pretraživanje (samo dokumenti)

Unia Europejska. Geneza, funkcjonowanie, wyzwania. Monografia

Dublin Core

Naslov

Unia Europejska. Geneza, funkcjonowanie, wyzwania. Monografia

Stvaratelj

Dominika Byrska, Krzysztof Gawkowski, Dominika Liszkowska

Datum

2017

Nakladnik

Exante

Format

pdf
126 stron : ilustracje, wykresy

Jezik

pl

Sažetak

Niniejsza monografia w trzech rozdziałach podejmuje wybrane zagadnienia
związane z genezą i funkcjonowaniem Unii Europejskiej w kontekście
doświadczeń i wyzwań oraz szans i zagrożeń ekonomiczno-społecznych.
Rozdział pierwszy omawia historię integracji europejskiej. Jednoczenie
państw europejskich było następstwem zmian sytuacji ekonomiczno-politycznej po zakończeniu II wojny światowej, a proces integracji europejskiej jest wynikiem procesu europeizacji polityk narodowych oraz wydzielania wspólnych kompetencji ponadnarodowych. Niemniej jednak, trudno jest stwierdzić, co w większym stopniu wpłynęło na proces integracji czy były to zmiany gospodarcze, czy też polityczne. Dziś sytuacja w Europie zmienia się dynamicznie i nie jest łatwo przewidzieć w jaki sposób kształtować się będzie w najbliższych latach.
Rozdział drugi omawia zasady działania, zadania i strukturę Europejskiego
Banku Centralnego w kontekście globalnego kryzysu finansowego.
Europejski Bank Centralny jest jedną z najważniejszych instytucji w strefie
euro. Jego działalność polega na zapewnieniu stabilności systemu finansowego poprzez monitorowanie i kontrolowanie operacji dokonywanych przez banki komercyjne oraz regulowanie podaży pieniądza na rynku wewnętrznym z wykorzystaniem dostępnych instrumentów monetarnych. W opracowaniu podjęto próbę oceny wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych narzędzi monetarnych w celu stabilizacji systemu finansowego przez Europejski Bank Centralny.
Celem rozdziału trzeciego jest ogólna diagnoza stanu cyberbezpieczeństwa
w państwach należących do Unii Europejskiej oraz przegląd różnych
typów cyberzagrożeń. W opracowaniu zaprezentowano najistotniejsze organy unijne odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne, aktualny stan prawny w tej dziedzinie, a także kierunki polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni rekomendowane przez Unię Europejską i niektóre rozwiązania wdrażane przez kraje członkowskie. W ramach podsumowania wskazano wyzwania stojące przed Unią Europejską w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Datoteke

Bibliografski navod

Dominika Byrska, Krzysztof Gawkowski, Dominika Liszkowska, “Unia Europejska. Geneza, funkcjonowanie, wyzwania. Monografia,” Biblioteka SGSP, pristupljeno 19. siječnja 2019., http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/70.

Embed

Copy the code below into your web page