EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk · Biblioteka SGSP

Search

Traži koristeći ovu vrstu upita:Pretraži samo ove vrste zapisa:

Dokument
Datoteka
Zbirka

Složeno pretraživanje (samo dokumenti)

Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk

Dublin Core

Naslov

Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk

Stvaratelj

Sebastian Czerniak
Jarosław Orszulak

Datum

2017

Nakladnik

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Format

pdf, ePub, Mobi
59 stron : ilustracje, tabele, wykresy

Prava

Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Jezik

pl

Sažetak

Poradnik został podzielony na trzy części. Punktem wyjścia stały się dla nas istniejące definicje dokumentu elektronicznego i są one omówione w pierwszej części. Posługując się przykładami, opisujemy systematykę dokumentów elektronicznych, wskazujemy, co je odróżnia od dokumentów tradycyjnych, objaśniamy również inne pojęcia, naszym zdaniem istotne, związane z powstawaniem dokumentów elektronicznych. Uwzględniając obowiązujące przepisy, najwięcej uwagi poświęcamy dokumentom tworzonym i gromadzonym za pomocą systemów EZD (elektronicznego zarządzania dokumentacją), nie zapominamy jednak o innych źródłach pozyskiwania dokumentów elektronicznych przez archiwa.
W drugiej części poradnika opisujemy sposoby gromadzenia i zabezpieczania dokumentów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli projektowanego Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Omawiamy tutaj kwestie zasad gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i bazach danych. W tej części pracy poruszamy także zagadnienia związane z przejmowaniem i sposobem postępowania z dokumentami elektronicznymi, które
znajdują się już w zasobie archiwów państwowych i stanowią w większości uzupełnienie przejętych materiałów archiwalnych w postaci papierowej.
Ostatnią część poradnika wypełniają propozycje dobrych praktyk w pracy z systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Nie próbując zastępować naszą publikacją instrukcji kancelaryjnych ani podręczników obsługi konkretnych programów służących do elektronicznego zarządzania dokumentacją, skupiamy się na tych elementach postępowania z dokumentacją, które są trudniej zrozumiałe lub wymagają dodatkowych, szczegółowych zaleceń i przykładów.

Datoteke

Bibliografski navod

Sebastian Czerniak Jarosław Orszulak, “Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk,” Biblioteka SGSP, pristupljeno 12. prosinca 2018., http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/71.

Embed

Copy the code below into your web page