W-1084.jpg

Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Podręcznik dla studentów I i II stopnia studiów na kierunkach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Część I i II

Wydano na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Bez utworów zależnych 3.0 Polska | From: Biblioteka SGSP