EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań · Repozytorium Cyfrowe APoż

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań

Dublin Core

Title

Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań

Creator

redakcja naukowa:
dr hab. Andrzej Czupryński, prof. nadzw. UPH
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Contributor

Publikacja finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”.

Date

2017

Publisher

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Format

pdf
169 stron : ilustracje, tabele

Rights

Copyright by Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2017

Language

pl

Identifier

Sygnatura Biblioteki SGSP: IBC-2447/Czyt.

Abstract

W niniejszej monografii zawarto artykuły poszczególnych autorów, w trzech rozdziałach tematycznych. Rozdział pierwszy dotyczy podstaw epistemologicznych nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem stanowiska dotyczącego postrzegania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie we współczesnej nauce, stosowania metody naukowej w procesie poznania i rozwoju nauki oraz obszaru, obiektu i przedmiotu badań bezpieczeństwa w ujęciu holistycznym i systemowym,
a także interpretacji celu poznania.
Rozdział drugi dotyczy interpretacji wybranych metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na transdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie,
stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk społecznych w ujęciu jakościowym i ilościowym.
Rozdział trzeci odnosi się do interdyscyplinarności badań w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania operacyjne, inżynierię systemów oraz uwarunkowania kulturowe bezpieczeństwa poprzez stosowanie różnych podejść badawczych.

Files

Citation

redakcja naukowa: dr hab. Andrzej Czupryński, prof. nadzw. UPH prof. dr hab. Bernard Wiśniewski bryg. dr inż. Jacek Zboina, “Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań,” Repozytorium Cyfrowe APoż, accessed June 19, 2024, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/51.

Embed

Copy the code below into your web page