EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
państwa

Dublin Core

Title

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
państwa

Creator

redakcja naukowa Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski

Contributor

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Date

2017

Publisher

Kancelaria Senatu

Format

pdf
204 strony : ilustracje, wykresy

Language

pl

Abstract

Autorzy publikacji zatytułowanej Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa podjęli się trudnego zadania zidentyfikowania podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa państwa i wskazania na tej podstawie instrumentów działania administracji publicznej. Niezmiernie istotną kwestią, która znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji, są zagadnienia łączące się z rozwojem nowych technologii, wzrostem znaczenia Internetu i telekomunikacji w życiu wszystkich grup społecznych. Zastosowanie innowacyjnych technik przeobraziło współczesne społeczeństwo, które jest społeczeństwem informacyjnym. I chociaż z jednej strony stwarza to zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, to z drugiej strony daje zarówno administracji publicznej, jak i wszystkim służbom publicznym nowe instrumenty działania. Doprowadza to do analizy technologicznych aspektów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niemniej jednak technologiczne aspekty nie mogą przesłaniać w tym zakresie elementów o charakterze prawnym, szczególnie związanych z zapewnieniem legalności działania administracji publicznej w kwestii związanej z bezpieczeństwem państwa.

Files

Citation

redakcja naukowa Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski, “Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa,” Biblioteka SGSP, accessed January 29, 2022, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/57.

Embed

Copy the code below into your web page