EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce

Dublin Core

Title

Geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce

Contributor

redaktor prowadzący Alicja Głazek
redakcja: Anna Foks-Ryznar, Marta Milczarek, Maria Niedzielko, Jakub Ryzenko

Date

2016

Publisher

Centrum Informacji Kryzysowej
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Format

pdf
99 stron : ilustracje

Language

pl

Abstract

„Geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce” to pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie dotyczące wykorzystywania geoinformacji przez uczestników procesu zarządzania kryzysowego w Polsce. Opracowanie powstało w drugiej połowie 2015 roku. Celem opracowania było usystematyzowanie wiedzy na temat obecnego stosowania geoinformacji w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce, opracowanie przystępnego dokumentu gromadzącego wiedzę na temat geoinformacji dla podmiotów zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz dokonanie przeglądu nowoczesnych rozwiązań geoinformacyjnych stosowanych obecnie w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie.

Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszy rozdział przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z geoinformacją oraz teledetekcją w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie. W dalszej części opracowania zostały zaprezentowane różne źródła danych satelitarnych, które mogą być wykorzystane na potrzeby zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Trzeci rozdział stanowi przegląd stosowanych technologii geoinformacyjnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce, który został poprzedzony badaniem ankietowym wysłanym do uczestników procesu zarządzania kryzysowego. Wyniki ankiety dostarczyły informacji na temat obecnej sytuacji wykorzystywania geoinformacji w procesie zarządzania kryzysowego w Polsce. Dzięki temu, w opracowaniu przedstawione zostały wybrane przykłady dobrych praktyk wykorzystywania geoinformacji w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce. Dokonano również przeglądu regionalnych i lokalnych geoportali pod kątem przechowywania przestrzennych informacji związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz zaprezentowano wybrane przykłady dobrych praktyk. Przedstawiono również najciekawsze rozwiązania aplikacji mobilnych wspierające działania uczestników zarządzania kryzysowego i dostarczające informacji mieszkańcom.

Files

Citation

“Geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie w Polsce,” Biblioteka SGSP, accessed July 30, 2021, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/7.

Embed

Copy the code below into your web page