EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Dublin Core

Title

Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Creator

Izabella Grabowska-Lepczak

Contributor

Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Date

2017

Publisher

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Format

pdf

Language

pl

Identifier

Sygnatura Biblioteki SGSP: W-1095

Abstract

W monografii podjęto próbę usystematyzowania dostępnej wiedzy w obszarze edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawiono badania, które pokazują rzeczywisty obraz uzyskanych efektów. Analiza literatury wskazuje, że liczba publikacji omawiających badania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa jest niewielka. Publikacja została podzielona na pięć części. Pierwsza dotyczy rozważań teoretycznych, wyjaśnienia podstawowych pojęć, takich jak bezpieczeństwo, edukacja społeczna i edukacja dla bezpieczeństwa. Istotne jest sprecyzowanie obszaru zainteresowań objętych analizą teoretyczną i praktyczną w tym zakresie. Wychodząc od definiowania obszaru zainteresowań edukacji dla bezpieczeństwa, z podkreśleniem jej interdyscyplinarności, konieczne jest omówienie wybranych zagrożeń, których ta edukacja dotyczy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że lista zagrożeń, które edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje, stale się poszerza i modyfikuje. Dociera do nowych pojawiających się zagrożeń. W tej części monografii scharakteryzowano podstawowe, aktualne zagrożenia, które stały się wyzwaniem dla procesu edukacji. Na potrzeby publikacji zastosowano klasyfikację zagrożeń w odniesieniu do naturalnych i antropogenicznych. Ich omówienie pozwala czytelnikowi uzyskać rzeczywisty obraz zakresu przedmiotowego edukacji dla bezpieczeństwa. W trzecim rozdziale dokonano analizy programów z zakresu bezpieczeństwa, które zakwalifikować można jako największe i najciekawsze zarówno pod względem projektowania, jak i wykonania. Czwarty rozdział, to zwieńczenie pracy badawczej autorki nad edukacją dla bezpieczeństwa, jej realizacją i oceną efektów. Przedstawione zostały wyniki wybranych badań własnych i statutowych realizowanych w ramach prac naukowo-badawczych autorki w latach 2008-2017. Opierały się one głównie na badaniach kwestionariuszowych, opracowaniu wyników badań dotyczących oceny systemu edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, analizy porównawczej realizacji zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa przez wybrane wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz próby oceny wpływu mediów na kulturę bezpieczeństwa. Ostatni rozdział dotyczy projektowania edukacji dla bezpieczeństwa. Omówiono tu zasady, dostępne narzędzia i formy potrzebne w realizacji tego ogromnego narzędzia, jakim jest edukacja dla bezpieczeństwa.

Files

Collection

Citation

Izabella Grabowska-Lepczak, “Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne,” Biblioteka SGSP, accessed November 30, 2021, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/80.

Embed

Copy the code below into your web page