EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki

Dublin Core

Title

Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki

Creator

Cezary Rutkowski

Contributor

Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Date

2017

Publisher

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Format

pdf

Language

pl

Identifier

Sygnatura Biblioteki SGSP: W-1097

Abstract

Niniejsza monografia jest autorską syntezą materiału z prowadzonych badań, studiów, wykładów i ćwiczeń, systematycznie aktualizowaną zgodnie z ciągłym rozwojem teorii i empirii bezpieczeństwa oraz potrzeb, możliwości i doświadczeń badawczych i dydaktycznych. Syntezę tę traktować należy jako propedeutykę (wprowadzenie), punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych i poszerzonych studiów oraz badań, ciągłej konfrontacji z innymi źródłami wiedzy, ciągłych prób falsyfikacji podawanych tu tez, sądów, opinii i twierdzeń. (...) Materiał obejmuje zagadnienia naukoznawstwa wybrane w zakresie koniecznym dla percepcji i studiów kolejnych zagadnień, problematykę nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębienie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. [ze wstępu Autora]

Files

Collection

Citation

Cezary Rutkowski, “Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki,” Biblioteka SGSP, accessed March 25, 2023, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/97.

Embed

Copy the code below into your web page