EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

Dublin Core

Title

Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

Alternative Title

Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

Creator

pod redakcją Marka Kwiatkowskiego
zespół autorski Marek Kwiatkowki, Andrzej Szymonik, Jerzy Bertrandt

Contributor

Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Date

2018

Publisher

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Format

pdf

Language

pl

Identifier

Sygnatura Biblioteki SGSP: W-1123

Abstract

Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]​

Files

Collection

Citation

pod redakcją Marka Kwiatkowskiego zespół autorski Marek Kwiatkowki, Andrzej Szymonik, Jerzy Bertrandt, “Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,” Biblioteka SGSP, accessed August 14, 2022, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/108.

Embed

Copy the code below into your web page